Offentlig ettersyn - Søknad om løyve til akvakultur av settefisk og hold av stamfisk av berggylt på ny lokalitet Årsbogen

Høringsfrist: 17.08.2020

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Hustadvika Rensefisk AS søker om tillatelse til akvakultur av settefisk og hold av stamfisk av berggylt på ny lokalitet Årsbogen i Hustadvika kommune.

Det blir søkt om akvakultur av inntil 2 millioner yngel/settefisk (opp til 30 gram) per år og hald av inntil 6.000 villfanget stamfisk av berggylt.

 

Merknader til søknaden kan sendes inn via dette høringsskjemaet innen 17.08.2020

 

Saksdokumenter:

Oversending av søknad frå Hustadvika Rensefisk AS (PDF, 66 kB)

Søknadsskjema - generelle opplysninger (PDF, 2 MB)

Kart med inntegnet vanninntak (PDF, 256 kB)

Kartvedlegg (PDF, 3 MB)

Søknadsbrev (PDF, 333 kB)

Miljørapport og Straummåling (PDF, 10 MB)

Supplerende opplysninger (PDF, 3 MB)

Vedlegg (PDF, 9 MB)

Kontaktinformasjon

Martine Lange Sætre
Byggesakssjef
E-post
Mobil 418 62 155