Offentlig ettersyn - Søknad om løyve til akvakultur av sekkedyr ved ny lokalitet Ramsvikneset

Høringsfrist: 17.08.2020

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Tunicat AS søker om tillatelse til akvakultur av sekkdyr (ascidiacea) på ny lokalitet Ramsvikneset i Hustadvika kommune.

Det er søkt tillatelse til å etablere et anlegg med et rammeareal på om lag 60 dekar.

 

Merknader til søknaden kan sendes inn via dette høringsskjemaet innen 17.08.2020

 

Saksdokumenter:

Oversending av søknad frå Tunicat AS om løyve til akvakultur av sekkdyr på ny lokalitet Ramsvikneset i Hustadvika kommune (PDF, 69 kB)

Søknadsskjema (PDF, 671 kB)

Avtale for bruk av Strømmålinger på Gaustad (PDF, 57 kB)

Avtale for bruk av strømmålinger på Ørjavik (PDF, 312 kB)

Beredskapsplan (PDF, 529 kB)

E-post fra Knut Magne Storvik 270420 (PDF, 419 kB)

Kjemiske analyser _2_sekkedyr (PDF, 525 kB)

Kjemiske analyser _sekkedyr (PDF, 337 kB)

Kvalitetssystem (PDF, 552 kB)

Kvittering søknadsgebyr (PDF, 466 kB)

Nye Kart. A101 A3 1_5000 Detaljkart lokalitet Mekvikholmen [MHI220420] Rev03 (PDF, 6 MB)

Nye kart. A102 A3 1_5000 Temakart Sjøområdeplan Nordmøre [MHI220420] Rev02 (PDF, 6 MB)

Nye Kart.A100 A3 1_50000 Oversiktskart lokalitet Mekvikholmen [MHI220420] Rev03 (PDF, 5 MB)

Nye kart.A103 A3 1_5000 Posisjonskart [MHI220420] Rev01 (PDF, 5 MB)

Oversiktsbilde 1 (PDF, 198 kB)

Oversiktsbilde 2 (PDF, 272 kB)

Oversiktsbilde 3 (PDF, 200 kB)

Oversiktsbilde 4 (PDF, 271 kB)

Oversiktsbilde 5 (PDF, 214 kB)

Sjøarealplan Eide-Hustadvika kommune (PDF, 3 MB)

Strømmåling Gaustad (PDF, 3 MB)

Strømmåling Ørjavik (PDF, 2 MB)

Oversendelsesbrev fra Fiskeridirektoratet (PDF, 369 kB)

Uttale fra Kystverket 290120 (PDF, 265 kB)

Uttale fra Mattilsynet om Tunicater som fôrmiddel (PDF, 531 kB)

Kontaktinformasjon

Martine Lange Sætre
Byggesakssjef
E-post
Mobil 418 62 155