Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Pilestredet boligfelt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Pilestredet boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg Teknisk, Miljø og Næring den 30.08.2023, sak 64/2023.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken ligger nederst i denne artikkelen.

 Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til kommune slik:

Frist for å komme med merknad er innen 25.10.2023. 

Dokumenter i saken: