Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg Teknisk, Miljø og Næring den 30.03.2022, sak 5/2022.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i
saken er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440
Elnesvågen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til vår digitale postkasse eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 30.05.2022.

Dokumenter i saken: