Offentlig ettersyn - detaljregulering for Malmedalen Bilsportanlegg

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Malmedalen - Bilsportanlegg ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 24.11.2020, sak 29/2020.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: Hustadvika kommune, Samfunnsutvikling, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 08.02.2021.

Alle dokumenter i saken er lagt ut her:

Samlet saksframlegg (PDF, 3 MB)
Oversiktskart (PDF, 2 MB)
Planforslag (PDF, 3 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 730 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
ROS-analyse (PDF, 155 kB)
Fastsatt planprogram (PDF, 3 MB)
​​​​​​​Notat flomfarekartlegging (PDF, 20 MB)
​​​​​​​Rapport støy (PDF, 897 kB)
Støytest (PDF, 820 kB)
Merknad Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 220 kB)
​​​​​​​Merknad Fylkesmannen (PDF, 136 kB)
Merknad Statens vegvesen (PDF, 604 kB)
Merknad NVE (PDF, 328 kB)
Merknad kommunalt råd  (PDF, 186 kB)
Uttale barnerepresentant (PDF, 111 kB)
Uttale Malmedalen jaktlag (PDF, 90 kB)

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er også lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.