Offentlig ettersyn - detaljregulering for Jendemshagen II

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Jendemshagen II ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 26.05.2020, sak 10/2020.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes inn via vårt elektroniske høringsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no  innen 31.07.2020.

Samlet saksframlegg (PDF, 647 kB)
Oversiktskart (PDF, 2 MB)
Planforslag (PDF, 5 MB)
Tegnforklaring (PDF, 37 kB)
Bestemmelser (PDF, 913 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)
ROS-analyse (PDF, 701 kB)
Biologisk mangfold (PDF, 3 MB)
Flom og erosjonsfare (PDF, 3 MB)
Lavvannskart Gjerdegrova (PDF, 222 kB)
Lavvannskart Svenskeløken (PDF, 278 kB)
BK1-skisse (PDF, 2 MB)
Lengeprofil skisse gang og sykkelveg (PDF, 282 kB)
Lengeprofilskisse veg 3 (PDF, 227 kB)
Lengeprofilskisse veg 3b (PDF, 169 kB)
Lengeprofilskisse veg 4 (PDF, 168 kB)
Lengeprofiilskisse veg 5 (PDF, 196 kB)
Situasjonsplan skisse (PDF, 642 kB)

Kontaktinformasjon

Mona Skram Rustad
Arealplanlegger
E-post
Mobil 418 61 795