Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Jendem - Storelvvegen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Jendem - Storelvvegen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 09.06.2020, sak 17/2020.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes inn via dette høringsskjemaet eller pr post til Hustadvika kommune, Plan- og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen innen 13.08.2020.

Dokumenter i saken:


Samlet saksframlegg (PDF, 2 MB)
Oversiktkart (PDF, 2 MB)
Planforslag (PDF, 605 kB)
Bestemmelser (PDF, 600 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Flomsonekartlegging (PDF, 12 MB)
Geoteknisk rapport områdestabilitet (PDF, 2 MB)
Merknad - Møre og Romsdal Fylkeskommune (PDF, 82 kB)
Merknad - Fylkesmannen i Møre og Romsdal (PDF, 150 kB)
Merknad - Statens vegvesen (PDF, 442 kB)
Merknad - NVE (PDF, 551 kB)
Merknad - Løkseth, Bjerkeseth, Lyngstad og Lundenes (PDF, 75 kB)
Brev fra Statens vegvesen (PDF, 369 kB)
Svar fra Statens vegvesen om avkjørsel 03.06.2020 (PDF, 994 kB)
Skisse avkjøring omforent med SVV og MRF (PDF, 3 MB)
Bekreftelse ny avkjørsel Vidar Neraas SVV (PDF, 856 kB)
Bekreftelse aksept ny avkjørsel - Lisa Enstad i MRF (PDF, 844 kB)
Bekreftelse aksept ny avkjørsel Per Gunnar Vårdal (PDF, 653 kB) 

Kontaktinformasjon

Mona Skram Rustad
Arealplanlegger
E-post
Mobil 418 61 795