Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Holamyra - rundkjøring fv. 64

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg Teknisk, Miljø og Næring den 30.03.2022, sak 4/2022.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt her og på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til vår digitale postkasse eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 30.05.2022.

Dokumenter i saken: