Offentlig ettersyn - detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 28.01.2021, sak 5/2021.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i denne artikkelen og på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: Hustadvika kommune, Plan og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 29.03.2021.

Her er saksdokumentene i saken:

 1. Samlet saksframlegg (PDF, 2 MB)
 2. Oversiktskart (PDF, 2 MB)
 3. Planforslag (PDF, 772 kB)
 4. Reguleringsbestemmelser (PDF, 743 kB)
 5. Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)
 6. ROS-analyse (PDF, 961 kB)
 7. Støyrapport (PDF, 831 kB)
 8. Utredning luftkvalitet (PDF, 579 kB)
 9. Merknad – Møre og Romsdal fylkeskommune 2017 (PDF, 61 kB)
 10. Merknad – Statsforvalteren i Møre og Romsdal 2017 (PDF, 2 MB)
 11. Merknad – Statens vegvesen 2017 (PDF, 84 kB)
 12. Merknad – Istad Nett 2017 (PDF, 564 kB)
 13. Merknad – Haukås grendautvalg 2017 (PDF, 118 kB)
 14. Merknad – Block Watne 2017 (PDF, 662 kB)
 15. Merknad – Sameiene Nedre Haukåsvegen 2017 (PDF, 557 kB)
 16. Merknad – Lone og Per Bjørnar Westad 2017 (PDF, 197 kB)
 17. Merknad – Møre og Romsdal fylkeskommune 2019 (PDF, 70 kB)
 18. Merknad – Statsforvalteren i Møre og Romsdal 2019 (PDF, 393 kB)
 19. Merknad – Statens vegvesen 2019 (PDF, 155 kB)
 20. Merknad – Block Watne 2019 (PDF, 906 kB)
 21. Merknad – Lone og Per Bjørnar Westad 2019 (PDF, 321 kB)