Offentlig ettersyn - Detaljregulering av hytter på GID 84/14 Kleivhaugen, Farstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 25.11.2021, sak 34/2021.


Plankartet med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter ligger nederst i denne artikkelen.


Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til:
Hustadvika kommune, Plan og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 14.02.2022.

Dokumenter i saken:
Oversendelsesbrev (PDF, 139 kB)
Uttalelse fra Hustadvika brann og redning (PDF, 635 kB)
Planbestemmelser (PDF, 151 kB)
Planforslag (PDF, 521 kB)
Planforslag ortofoto (PDF, 2 MB)
Merknader til oppstart (PDF, 927 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 151 kB)
Saksprotokoll (PDF, 340 kB)