Høring - Tornes gravsted

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Tornes gravsted ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, Miljø og Næring den 27.05.2021, sak 18/2021.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut nederst i denne artikkelen og på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: Hustadvika kommune, Plan og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 13.08.2021.

Dokumenter i saken:

 1. Særutskrift Detaljregulering for Tornes gravsted – til offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)
 2. Oversiktskart (PDF, 2 MB)
 3. Planforslag (PDF, 2 MB)
 4. Tegnforklaring (PDF, 40 kB)
 5. Reguleringsbestemmelser (PDF, 423 kB)
 6. Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
 7. Sjekkliste ROS (PDF, 930 kB)
 8. Grunnundersøkelse (PDF, 393 kB)
 9. Kart over grunnprøver (PDF, 477 kB)
 10. Merknad – Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 79 kB)
 11. Merknad – Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (PDF, 611 kB)
 12. Merknad – Statens vegvesen (PDF, 68 kB)
 13. Merknad – NVE (PDF, 54 kB)
 14. Merknad – Istad Nett AS (PDF, 463 kB)