Høring - søknad om utvidelse av akvakulturanlegg på lokalitet 22335 Storvika i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune har mottatt søknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune, hvor Mowi ASA søker om tillatelse til utvidelse av MTB (maksimal tillatt biomasse) på akvakulturanlegget på lokalitet 22335 Storvika.

Det er søkt om en utvidelse av MTB på lokaliteten med 780 tonn til 6240 tonn. Det er ikke søkt om noen endring av anleggsutforming eller- størrelse.

Eventuelle merknader sendes til kommunen innen 11.02.2022. Merknadene merkes med saksnummer 2021/3149

Dokumenter:
Storvika vurdering KU (PDF, 5 MB)
Storvika søknad (PDF, 3 MB)
Storvika plassering (PDF, 686 kB)
Storvika Åkerblå strømmåling (PDF, 9 MB)
Storvika Åkerblå MOMB-undersøkelse (PDF, 6 MB)
Storvika Åkerblå MOMC ASC-undersøkelse (PDF, 5 MB)
Storvika Akvakompetanse strøm spred og bunn (PDF, 4 MB)
Storvika - kartpakke til søknad (PDF, 3 MB)
Storvika - risikovurdering region midt 2021 (PDF, 3 MB)
Storvika GPS data (PDF, 706 kB)
Generell fiskehelseplan Mowi 2021 (PDF, 2 MB)
Storvika - spesifikk beredskapsplan (PDF, 247 kB)
Storvika - søknad fra Mowi ASA (PDF, 134 kB)
Beredskapsplaner for Mowi Norway (PDF, 298 kB)