Høring - Kulturminneplan Fræna kommune 2020 - 2023

Tidspunkt for høring er 1. februar – 15.mars 2020.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 blir forslag til kulturminneplan for tidligere Fræna kommune lagt ut på høring.

Kulturminneplan for tidligere Fræna kommune er i tråd med politisk vedtak og planbeskrivelse. Tidligere Eide kommune har en temaplan for kulturminne for perioden 2017 – 2021. Temaplanen ble vedtatt i Eide kommunestyre 22.06.2017 og er behandlet som en temaplan, og ikke en kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Målet er at de to planene forenes i en felles kulturminneplan for Hustadvika kommune. Handlingsdelen rulleres årlig. Første rullering vil bety en samordning med handlingsdelen til kulturminneplanen i Eide.

Kulturminneplanen finner du ved å klikke på denne lenken. (PDF, 4 MB)

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 15.03.2020.