Høring - Kommunale retningslinjer for skoleskyss

Kommunale retningslinjer for skoleskyss legges ut på høring.

Tidspunkt for høringen er 05.10.2020 - 16.11.2020.

Fræna kommune hadde eget reglement for skoleskyss, der en bla. hadde beskrevet hvilke veistrekninger som skulle betraktes som særlig farlig eller vanskelig. Tilsvarende reglement var ikke politisk vedtatt i Eide kommune, men det var gjort enkelte vedtak knyttet til skoleskyss. Eide og Fræna kommuner er nå blitt til Hustadvika kommune, og det er viktig å få på plass nye retningslinjer for skoleskyss i den nye kommunen.

Dokumenter i høringen:

Kommunale retningslinjer for skoleskyss - saksfremlegg (PDF, 305 kB)

Behandling av kommunale retningslinjer for skoleskyss i hovedutvalg oppvekst kultur og kunnskap 29.09.2020 (PDF, 136 kB)

 

Retningslinjene ligger nå ute på høring og du kan gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 16.11.2020.