Høring - hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028

Klikk for stort bilde Hovedutvalget i teknisk, miljø og næring vedtok i møte 18.03.2021 å legge "Hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028" på høring i 6 uker.

Høringsfristen er 07.05.2021

Du kan gi ditt høringsinnspill via denne lenken eller sende pr post til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Bakgrunn for planen:

Kommunalteknikk fikk av kommunestyret i juni 2020 innvilget 800 000 i koronamidler til utarbeidelse av hovedplan veg. En slik plan gjør at vi får kartlagt tilstanden på det kommunale vegnettet slik at vi kan få mest mulig ut av hver investerte krone. Planen gir informasjon om:

  • årlig driftsbehov
  • årlig vedlikeholdsbehov
  • investeringsbehov

Planen er utarbeidet av Vegteknisk institutt, og du finner den her:

Hovedplan for veg i Hustadvika kommune 2021-2028 (PDF, 5 MB)

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038