Høring - Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

Snø og isdekke skaper problemer ved merking av og klarlegging av grenser vinterstid. Jordmerker får ikke godt nok feste ved merking. Leting etter merkesteiner og kors i fjell blir betydelig mer utfordrende langs grenser som ikke er tilstrekkelig kartlagt fra før.

I henhold til forvaltningslovens § 37, legges forslag til ny lokal forskrift ut for høring.

Høringsfrist er satt til 20.08.2021.

Her finner du lenke til forskriften:

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (PDF, 69 kB)

Her kan du gi ditt høringssvar via vårt elektroniske søknadsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no