Høring - Forskrift om gebyr for fyrverkeritilsyn

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift om gebyr for fyrverkeritilsyn for Hustadvika kommune.

Brann- og eksplosjonsvernloven samt sentral forskrift om eksplosjonsfarlig stoff plikter brannvesenet å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom at utsalgsstedene årlig må søke om tillatelse til oppbevaring og handel av fyrverkeri.


Bakgrunnen for forskriften er at brann og beredskapsavdelingen skal få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med søknader om handel med fyrverkeri i Hustadvika kommune jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §9-2 andre ledd.


Handel med fyrverkeri krever i tillegg til saksbehandling også ekstra oppfølgning med befaring og tilsyn ved salgsstedet. Den totale behandlingstiden inklusiv befaring og tilsyn er derfor beregnet til 6 timer pr. søknad.


I henhold til forvaltningslovens § 37, legges forslag til ny lokal forskrift ut for høring.

Forskrift om gebyr for fyrverkeritilsyn i Hustadvika (PDF, 93 kB)


Høringsfrist er satt til 03.07.2021

Høringssvar sendes via vårt høringsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no

Klikk for stort bilde