Høring - forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall for Hustadvika kommune.

Mange tilfeller av åpen brenning og brenning av avfall i småovner er lovlig fordi det regnes som vanlig forurensning etter forurensningsloven § 8. Det betyr at forbrenning som regnes som vanlig forurensning i utgangspunktet er tillatt, dersom kommunen ikke har fastsatt en lokal forskrift. Formålet med denne forskriften er å forhindre unødig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner inkludert vedovner/peiser.

Tidligere Fræna kommune kunngjorde 26.11.2009 lokal forskrift om brenning av avfall. Nå når Eide- og Fræna kommune er slått sammen til Hustadvika kommune må en ny forskrift vedtas innen 01.01.2021 da den gamle forskriften fra Fræna vil opphøre (Forskrift om sammenslåing av kommuner § 3).

Den nye forskriften forbyr i utgangspunktet all åpen brenning og brenning av avfall. Unntakene beskrevet i forskriftens § 5 er det Hustadvika kommune mener er forbrenning som regnes som vanlig forurensning og skal være tillatt.

Forskriften har ingen innskjerpende tiltak når det kommer til normal bruk av vedovn, peis, griller og liknende ved bruk av rent treverk og/eller kull. Men for mindre bål, bråte-, ranke- og flatebrenning hvor innbyggere skal bli kvitt tørt hage- og skogsavfall settes det noen retningslinjer av både sikkerhetsmessige og helsemessige grunner.

All annen form for brenning er ulovlig hvor det kun i særtilfeller kan søkes og godkjennes ved en dispensasjon.

I henhold til forvaltningslovens § 37, legges forslag til ny lokal forskrift ut for høring. Den nye forskriften vil erstatte FOR-2009-10-19-1394 Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Fræna kommune, Møre og Romsdal.


Høringsfrist er satt til 01.08.2020.

Her finner du selve forskriften (PDF, 141 kB)

Her er lenke til elektronisk høringsskjema.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brannsjef
E-post
Mobil 995 32 263