Høring - Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Tidspunkt for høringen er 27. november - 13. desember 2020

Formannskapet behandlet Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i sitt møte torsdag 26.11.2020. De vedtok kommunedirektørens tilråding med fem mot fire stemmer.

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 17.12.2020.

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.
 

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema.

Frist for innspill er 13.12.2020

 

Ønsker du å lese sakspapirene fra Formannskapet går du inn på disse lenkene:

Møteinnkalling Formannskapet 26.11.2020 (PS 67/2020)

Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2020