Høring - Askevågen landskapshotell

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Askevågen landskapshotell ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, Miljø og Næring den 27.05.2021, sak 19/2021.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken ligger nederst i denne artikkelen og er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: Hustadvika kommune, Plan og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 13.08.2021.

Dokumenter i saken:

 1. Særutskrift Detaljregulering for Askevågen landskapshotell – til offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)
 2. Oversiktskart (PDF, 3 MB)
 3. Planforslag (PDF, 3 MB)
 4. Tegnforklaring (PDF, 65 kB)
 5. Reguleringsbestemmelser (PDF, 580 kB)
 6. Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
 7. Oppsummering av uttalelser (PDF, 374 kB)
 8. Sjekkliste ROS (PDF, 938 kB)
 9. Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)
 10. Konsekvensutredning Askevågen naturmangfold (PDF, 15 MB)
 11. Brannkonsept (PDF, 232 kB)
 12. Eksisterende vannledningsnett Askevågen (PDF, 3 MB)
 13. Fyrlyktsektor plan 1:8000 (PDF, 301 kB)
 14. Fyrlyktsektor plan 1:2000 (PDF, 21 kB)
 15. Overvannsplan (PDF, 129 kB)
 16. Situasjonsplan 1:1000 (PDF, 302 kB)
 17. NVE uttalelse (PDF, 155 kB)
 18. Merknad – Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 2 MB)
 19. Merknad – Statsforvaltaren (PDF, 75 kB)
 20. Merknad – Statens vegvesen (PDF, 558 kB)
 21. Merknad – Kystverket (PDF, 2 MB)
 22. Merknad – Istad Nett AS (PDF, 753 kB)
 23. Merknad – Anne Merete Haugnes (PDF, 354 kB)