Detaljregulering for Høstmarka - Elnesvågen

I Romsdals Budstikke 07.01.2022 stod det annonse om oppstart av reguleringsarbeid for Høstmarka - Elnesvågen. Annonsen kom i avisa noen dager for tidlig, oppstartsmeldingen er ikke klar enda.

Vi legger ut oppstartsmeldingen så snart naboer og aktuelle instanser har fått tilsendt dokumentene. 

Det er Angvik prosjektering som er plankonsulent og Solid Dale Malo er forslagsstiller.

Kontaktperson er Espen Kjærnli hos Angvik prosjektering. Tlf: 95151559 eller e-post: espen@angvik-prosjektering.no