Ansattoversikt


Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolenes landsforbund - tillitsvalgt 911 21 560
Hovedverneombud
Tillitsvalgt Naturviterne 991 09 321
Tillitsvalgt Den Norske Legeforening (DNLF) 996 40 505
Tillitsvalgt Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) 919 14 441
Tillitsvalgt Bibliotekarforbundet 71 26 28 80
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 482 94 107
FO - Tillitsvalgt Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Tillitsvalgt Skolelederforbundet 412 24 861
Tillitsvalgt Norges ingeniørorganisasjon (NITO) 902 95 020
Tillitsvalgt Forbundet for kunst og kultur (CREO) 908 65 486
Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund (NSF) 954 58 088
Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet 916 19 496
Tillitsvalgt Samfunnsviterne 900 16 385
Tillitsvalgt Norsk Fysioterapiforbund (NFF) 482 05 617
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet 975 16 016
Tillitsvalgt Juristforbundet 418 62 160
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 907 38 935
Tillitsvalgt Delta 482 12 371