Ansattoversikt


Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester Eide 915 81 197
Vaktmester Eide 977 53 871
Fræna ungdomsskole, Bøtunet, Sylte/Malme og Aureosen/Jendem 959 96 601
Vedlikehold 416 77 952
Vaktmester Eide 482 16 842
Vaktmester Eide 996 98 002
Fræna sjukeheim, Frænahallen, legekontoret og hovedkjøkkenet 922 51 033
Hustad skole, barnehage og Farstad omsorgssenter 958 77 769
Bud skule, barnehage og Lundhaugen 917 72 876
Haukås skole, Tornes skole og barnehage 400 11 775