Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 10
907 78 986
Sensitive personopplysninger skal sendes via e-dialog. 71 26 81 00 907 78 986

Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Leder barnevern
Kontormedarbeider
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent