Ansattoversikt


Brann og feiervesen

Ansatte i avdelingen Brann og feiervesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Branninspektør 996 98 002
Fagarbeider Brann/feier 415 26 177
Fagarbeider Brann/feiing 970 96 012
Feierlærling
Brannsjef 995 32 263
Varabrannsjef 997 02 264