Ansattoversikt


Kommunedirektøren sin stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 481 24 312
Folkehelserådgiver 979 84 232
Arkivleder 948 49 322
Rådgiver 480 66 480
Kommuneplanlegger 900 16 385
Informasjonsrådgiver 959 61 024
Næringskonsulent 928 38 783