Ansattoversikt


Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolenes landsforbund - tillitsvalgt 911 21 560
Tillitsvalgt Naturviterne 991 09 321
Tillitsvalgt Den Norske Legeforening (DNLF) 996 40 505
Tillitsvalgt Juristforbundet 909 36 547
Tillitsvalgt Bibliotekarforbundet 71 26 28 80
Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund (NSF) 990 34 140
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 482 94 107
FO - Tillitsvalgt Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Tillitsvalgt Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) 476 38 113
Tillitsvalgt Skolelederforbundet 412 24 861
Tillitsvalgt Norges ingeniørorganisasjon (NITO) 902 95 020
Tillitsvalgt - Norsk Lektorlag 977 96 869
Tillitsvalgt Forbundet for kunst og kultur (CREO) 908 65 486
Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet 916 19 496
Tillitsvalgt Samfunnsviterne 900 16 385
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 907 38 935
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet 975 16 016
Tillitsvalgt Norsk Fysioterapiforbund (NFF) 482 05 617
Tillitsvalgt Delta 482 12 371