Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sikker digital post 907 78 986

Sensitive personopplysninger skal sendes via 
Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Akuttberedskap kveld og helg 71 26 81 10
Eksepdisjon 907 78 986
Nestleder barnevern 910 03 371
Barnevernkonsulent 909 94 134
Barnevernkonsulent 902 47 196
Barnevernkonsulent 909 95 438
Barnevernkonsulent 909 96 364
Leder barnevern 905 42 399
Konsulent kontor barnevern 907 78 986
Barnevernkonsulent 902 84 749
Barnevernkonsulent 906 59 444
Barnevernkonsulent 948 76 224
Tiltakskonsulent 905 66 050
Barnevernkonsulent 958 80 427
Barnevernkonsulent 902 89 428