Ansattoversikt


Kommunedirektøren sin stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 948 49 322
Rådgiver 480 66 480
Informasjonsrådgiver 959 61 024
Næringstomter/næringsfond 959 61 024