Ansattoversikt


Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 480 52 746
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator 907 56 018
Kommunedirektør Hustadvika kommune 415 12 310
Kommunalsjef samfunnsutvikling og bærekraft 934 93 402