Ansattoversikt


Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud
Den Norske Legeforening (DNLF) 71 26 82 00
Bibliotekarforbundet 71 26 28 80
Fagforbundet 482 94 107
Skolelederforbundet 412 24 861
Norges ingeniørorganisasjon (NITO) 902 95 020
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) 908 65 486
Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Norsk sykepleierforbund (NSF) 954 58 088
Samfunnsviterne 900 16 385
Norsk Fysioterapiforbund (NFF) 482 05 617
Utdanningsforbundet 975 16 016
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 469 55 314
Delta 901 29 962