Viktig informasjon til deg som er i karantene!

Kommunen går i dag ut med en sterk oppfordring til dere som er i karantene. IKKE gå ut av karantenen for tidlig, det kan føre til store konsekvenser for mange!

Reglene er som følger:
 

Smittekarantene:


Du som er i smittekarantene etter å ha vært i nær kontakt med smittet person, skal i utgangspunktet være i karantene i 10 dager fra du sist var sammen med den smittede. Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatesten som er tatt tidligst syv døgn etter du hadde kontakt med en smittet person. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Ventekarantene:


Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene.

Du skal være i ventekarantene fram til: 

  • den som er i smittekarantene har fått negativt svar på den første testen

eller

  • karantenetiden på 10 døgn, til den i smittekarantene er over. Dette gjelder dersom personen ikke tester seg.

eller

  • du selv tester negativt på en koronatest (PCR), tatt tidligst tre døgn etter at personen i smittekaratene hadde nærkontakt med en smittet person.