Vi etablerer Familiens Hus i Hustadvika!

I det tidligere rådhuset på Eide er vi gang med å etablere Familiens Hus. Her vil mange tjenesteområder være samlet under samme tak.

   Illustrasjon av Familiens Hus - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Familiens Hus

  Tidligere Eide rådhus før ombyggingen - Klikk for stort bildeTidligere Eide rådhus før ombyggingen   

Vårt mål er at familiene i Hustadvika skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus, sier enhetsleder Renate Drågen. Her vil de fire avdelingene helsestasjon, barnevernstjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste og avdeling for tiltak for funksjonshemmede holde til. Ved å samle disse tjenestene vil vi gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne våre. Vi ønsker å sikre gode fagmiljø og godt tverrfaglig samarbeid. Det er en økning i behovet for våre tjenester, og mange saker har en kompleksitet som gjør at det ofte er nødvendig å samarbeide på tvers av avdelinger. Med en samlokalisering vil dette lettere la seg gjøre. Med etablering av Familiens Hus opplever vi også å bli mer attraktiv med tanke på rekruttering av nødvendig fagkompetanse, sier Drågen

Mestringsenheten, som er en utadrettet tjeneste til mennesker med forskjellig grad av rus og psykiske problemer, er også lokalisert i samme bygg. Vi er naturlige samarbeidsparter og nyter godt av hverandres kompetanse.

Hus under ombygging

Første etasje i Familiens Hus er nå under ombygging innvendig. Bygningsmassen fra 1977 må tilpasses de behovene en moderne og fremtidsrettet helsestasjon og jordmortjeneste har. Planen er at byggeprosjektet skal være ferdig innen november. Alle besøkende til Familiens Hus vil bli mottatt i en felles ekspedisjon ved hovedinngangen.

I mellomtiden holder helsestasjonen for tidligere Eide kommune til i underetasjen på Eide sykehjem. Helsestasjonen for tidligere Fræna kommune er på samme sted som tidligere, ved Helsehuset på Eidem i Elnesvågen. Når Familiens Hus står ferdig vil det fremdeles bli gitt noen tjenester fra helsestasjon og jordmor i Elnesvågen.

Videre vil det bli gjennomført en helt nødvendig ytre renovering av tak og fasader. I tillegg til at dette sikrer at eiendommen vil være til nytte i kommunens tjenesteleveranse i lang tid fremover, blir eiendommen også et viktig signalbygg i sentrumsutviklingen i Eide, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik.