Vaksinering mot korona i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune har frem til nå vaksinert våre innbyggere etter prioriteringsgruppene som FHI har anbefalt.

Fra uke 29 går vi bort fra å følge prioriteringsgruppene og åpner for at alle som ikke har fått 1. dose med vaksine kan gå inn og bestille time for vaksinering fra fredag 16.07.2021. Du kan ikke bestille time før du har mottatt SMS, se nærmere informasjon lengre ned i artikkelen.

Pedagogisk personale som jobber i skole og barnehage i Hustadvika men som ikke er bosatt her, får også tilbud om vaksinering nå, slik at de de har fått første dose før nytt barnehageår og skolestart.

Forespeilet prognose for antall vaksiner vi vil motta de neste ukene tilsier at vi får gitt alle våre innbyggere tilbud om 1. dose innen uke 33. Vi ønsker derfor å tilby større fleksibilitet nå i ferietiden for våre innbyggere som ikke er vaksinert. FHI har også oppfordret kommunene til å fravike prioriteringsgruppene for å sikre at alle doser blir satt så raskt som mulig.

 

Fremskynde 2. dose: Kommunen har en del ledige vaksineringstimer i uke 31 (torsdag 5. august). Den 28.07.2021 ble det derfor sendt ut sms til personer som fikk sin 1. dose den 16., 17. og 23. juni om at de kan fremskynde 2. dosen sin til uke 31. DE DET GJELDER HAR FÅTT SMS. Disse personene var de første som gikk fra 6 til 12 ukers intervall mellom dosene.

 

Prognosen for antall vaksiner vi forventer å motta i tiden fremover ser slik ut:
 

Uke 29: 834 doser
Uke 30: 1128 doser
Uke 31: 1062 doser
Uke 32: forventer ca 960 doser

Timebestilling – NB! Det er ikke mulig å bestille time før du får SMS

Kommunen får tildelt nye vaksiner hver torsdag kveld. Disse blir lagt ut fredag hver uke, førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Vi vil sende ut SMS hver fredag fremover til de som ikke er vaksinert, med mulighet for å bestille time på c19.no. Det er ikke mulig å bestille time før SMS er mottatt.

Når du går inn og bestiller time vil du få time kommende uke dersom det er ledige timer, eller uken etter. Vi opplyser i SMSen hvor mange ledige timer vi har de to kommende ukene.

Eksempel: Fredag i uke 28 sender vi ut SMS. De første som går inn og bestiller time vil få time i uke 29 dersom det er ledige timer. Når alle ledige timer i uke 29 er tatt, tildeles timer i uke 30.

Når du går inn og bestiller, får du tildelt første ledige time.

Dersom du ikke mottar SMS fra oss innen utgangen av fredag, kan det være at vi har registrert feil mobilnummer på deg. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 712 68 100 mandag til fredag mellom kl 09.00-15.00 for å oppgi korrekt nummer.

Informasjonsvideo - hvordan bestille time på c19.no


Fikk du ikke time eller passer ikke tildelt time?


Når alle dosene er tildelt, er det ikke mulig å bestille time. Da må du vente på ny SMS førstkommende fredag og gå inn på ny for å bestille time.

Får du tildelt en dato du ikke kan stille til time, kan du avbestille timen samme sted, og vente litt med å bestille ny time/vente til ny SMS kommer.

Vi vaksinerer onsdager og torsdager hver uke.

Prioriteringsgrupper


Regjeringen har gitt kommunene mulighet til å prioritere inntil 10% av mottatte vaksiner til ansatte i barnehage og skole. Med de prognosene for mottak av vaksiner vi nå har, vil alle ansatte i barnehage og skole som er bosatt i Hustadvika kommune motta første vaksine før nytt barnehageår og skolestart.

Når du har fått time, må du ha på munnbind og ta med utfylt egenerklæringsskjema som leveres ved ankomst.

Her finner du lenke til egenerklæringsskjemaet:

https://hustadvika.kommune.no/_f/p26/id94804cc-499e-4df5-8036-f9c60c0e1b6b/egenerklaringsskjema-vaksinering.pdf

Vaksineintervall: 

 

Det har vært flere endringer i vaksineintervallet ut fra tilgang på vaksiner. Fra og med 16. juni vil det være 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2 etter retningslinjer fra FHI og regjeringen. De over 65 år og dem med underliggende sykdommer anbefales fortsatt seks ukers intervall. 

Du motta dose 2 i samme kommune som du fikk dose 1 (enkelte unntak som for studenter og vernepliktige).

Vi har også opprettet en egen artikkel med spørsmål og svar om vaksinen som du finner her:

Spørsmål og svar om koronavaksinen

 

Koronavaksinering pr uke - oversikt

Antall mottatte vaksiner i Hustadvika
Antall vaksiner mottatt i Hustadvika
UKE ANTALL DOSER
Uke 32 624
Uke 31 1062
Uke 30 1128
Uke 29 834
Uke 28 504
Uke 27 450
Uke 26 678
Uke 25 798
Uke 24 606
Uke 23 624
Uke 22 780
Uke 21 534
Uke 20 462
Uke 19 438
Uke 18 456
Uke 17 522
Uke 16 348
Uke 15 402
Uke 14 348
Uke 13 204
Uke 12 228
Uke 11 174
Uke 10 254
Uke 9 255
Uke 8 250
Uke 7 174
Uke 6 216
Uke 5 186
Uke 4 120
Uke 3 66
Uke 2 36
Uke 1 60

 

 

Informasjon om vaksinene:

Frem til nå har vaksinerte innbyggere i Hustadvika fått Pfizer-vaksinen. En del helsepersonell med pasientnær kontakt har fått 1. dose av AstraZeneca-vaksinen.

11.03.2021 vedtok Norge å pause vaksinering med AstraZeneca etter at Danmark midlertidig stanset vaksineringen med denne vaksinen etter et dødsfall pga blodpropp. Det er også knyttet flere alvorlige hendelser og dødsfall til vaksinen i Norge. 15.04.2021 anbefalte FHI å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen og ta denne ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Vaksinering med Pfizer-vaksinen fortsetter som før. De som fikk 1. dose med AstraZeneca har fått tilbud om 2. dose med Pfizer. 

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Men personer som ønsker det, kan bli vurdert av lege om de kan få den. Mer informasjon om Janssen-vaksinen finner du på helsenorge sine sider.   

 

Vaksinasjonslokale:

Vaksinering skjer på Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden.

Bygdahuset Vonheim

  • er lett tilgjengelig for mange
  • har godt med plass
  • har gode parkeringsmuligheter
  • kommer ikke i konflikt med andre aktiviteter
  • har universelt utformet lokale med inn- og utgang to steder.
  • gir oss ett vaksineringssted i kommunen slik at det er enklere å holde oversikt

Ansvarlige for vaksineringen

Vi har etablert en egen arbeidsgruppe som har ansvar for massevaksineringen.  

Klikk for stort bildeAss kommuneoverlege Espen FinholtDet er også etablert et vaksineringsteam som står for gjennomføringen av de fleste vaksineringene. Dette teamet ledes av assisterende kommuneoverlege Espen Finholt og består ellers av ansatte fra helse og omsorg.

Her finner du mer informasjon om vaksinene:

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00
Espen Finholt
Kommuneoverlege 2
E-post
Telefon 71 29 97 20
Petter A Holen
Kommuneoverlege 1
E-post
Mobil 975 81 502
Jan Morten Dale
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 907 56 018