Utsatte betalingsfrister for forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift pga koronautbruddet.

Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatt personlig forfall 15. mars har utsatt innbetaling til 1. mai. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Forskuddsskatt personlig 2.termin forfall 15.mai får utsatt frist for innbetaling til 15.juli 2020.
Forskuddsskatt for selskap 2.termin forfall 15. april får utsatt frist for innbetaling til 1.september 2020.

Utsatt frist for betaling av arbeidsgiveravgift 2.termin

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Se mer informasjon om regjeringens tiltakspakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#forskuddsskatt    

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721