Unge sommervikarer i sving i Hustadvika

I sommer har 29 ungdommer mellom 15 og 18 år fått 2 uker hver med sommerjobb innenfor ulike avdelinger i kommunen. Det kom inn hele 144 søknader, så dette tilbudet ble godt mottatt av ungdommen i Hustadvika!

De første ungdommene begynte allerede i uke 26 og 27, og er straks ferdige med sine uker. De som har disse sommerjobbene går i tillegg til vanlig arbeidskraft. Ungdommene får innblikk i arbeidshverdagen på de ulike stedene, deltar i ordinære driftsoppgaver og får ekstraoppgaver innenfor forefallende arbeid og miljøskapende tiltak. 

Sommerjobb ved kommunalteknikk

Hanne Stavik har jobbet hos kommunalteknikk disse to ukene. Hanne sier hun har hatt to fine uker, og at hun ble tatt godt imot av de andre ansatte. Jeg har vært mest på avdeling for avløp. Der har jeg malt pumpehus, spylt inne i anleggene og vært med rundt i hele kommunen på ulike oppdrag sammen med driftsoperatør Jan Olav Malmedal. De siste dagene har jeg vært sammen med de som jobber på vann. Det har vært lærerike uker og jeg har blitt godt kjent i kommunen. Veldig kjekt å få en liten sommerjobb, sier Hanne. 

 Spyling av renseanlegg på Eidem

 Vask av kontainerrom på Eidem

 Maling av pumpestasjon i Bud

Sommerjobb ved Bøtunet og Auretunet omsorgssenter

På Bøtunet og på Auretunet omsorgssenter har sommervikarene fått vært med på mange ulike oppgaver. De har hjulpet til før, under og etter måltid, gått turer med beboerne, spilt brettspill, hatt høytlesing fra avisa, luket, ryddet ute og malt utemøbler. Veldig kjekt å ha ungdommene i jobb, dette har vært en positiv opplevelse både for oss og for dem, sier leder ved Bøtunet Hildegunn Julseth Ødegård. 

Sommerjobb ved Hjelpemiddelforvaltningen

Amalie Dagfinrud har fulgt Hilde Valberg på hjelpemiddelforvaltningen disse to ukene. Amalie har vært med og montert sykeseng hjemme hos en bruker, og fraktet hjelpemidler som manuelle- og elektriske rullestoler, personløftere/-heis, dostoler, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, badekarseter og vært med på testkjøring av minicrossere. Hun har også hjulpet til med å montere trygghetsalarmer. Inne på avdelingen har hun ryddet på verkstedet/kontoret der hun har laget gode og oversiktlige system.

Amalie sier dette om sommerjobben: Jeg har trivdes her, synes denne arbeidsplassen har vært spennende og synes dagene her har gått veldig fort. Her har jeg fått gjort og vært med på mye forskjellig, lært mye om de forskjellige hjelpemidlene og hvordan montere de opp. Jeg har møtt masse folk og vært omtrent overalt i hele kommunen, noe jeg synes har vært veldig gøy. 

 Frakting av hjelpemidler

 

 Amalie og Hilde monterer seng

Ungdommer i jobb gjennom hele sommeren

Mange flere skal ut i sommerjobb i kommunen før skolen starter igjen. Noen skal bli med vaktmesterne på oppdrag, flere skal jobbe ved sykehjemmene- og omsorgssentrene våre og andre skal bidra på barneavlastninga og jobbe i barnehagene våre. 

Mange søkere på 29 stillinger

Med 144 søkere på 29 stillinger ble det ingen enkel sak å plukke ut hvem som skulle få tilbud om sommerjobb. Vi valgte derfor å benytte oss av loddtrekning ut fra bosted og mulighet for å benytte seg av kollektiv transport.

Vi oppfordrer de som ikke fikk jobb i år om å søke igjen til neste år - dette er et prosjekt vi ønsker å fortsette med, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik. Ungdommene får et fint innblikk i hvilke oppgaver kommunen har, og forhåpentligvis trives noen så godt at de ønsker å utdanne seg innenfor de ulike områdene og søker seg jobb i Hustadvika.