Ungdomsrådet i Hustadvika kommune er i gang!

Klikk for stort bildeTorsdag 6. februar møttes representanter fra alle ungdomsskolene og Fræna vgs i sitt første møte på rådhuset i Elnesvågen. Malin Kleppen fra Arbeiderpartiet er kommunestyrets representant i ungdomsrådet. Hovedtema i dette møtet var viktigheten av et godt busstilbud i Hustadvika og fra Hustadvika til Molde. 

Ungdomsrådets oppgaver:

Ungdområdet skal fremme barn og unges interesser i kommunen. De skal jobbe med aktuelle saker og problemstillinger som angår barn og unge og har gjennom sin uttalerett mulighet til å påvirke beslutninger som blir gjort.

Ungdomsrådet skal arbeide for et positivt oppvekstmiljø gjennom aktiviteter og tiltak for alle barn og unge i hele kommunen.

Disse sitter i ungdomsrådet i Hustadvika:

Hustadvika ungdomsråd
Hustadvika ungdomsråd
Medlem Varamedlem Observatør fra kommunestyret
Reidar Andre Heilevang (leder) Simen Farstad Liaskar Malin Kleppen (AP)
Veslemøy Pedersen Ørgesvik Erika Hansgård
Noa Vestad Aarø Lilja Elise Holberg Rødal
Sondre Åkvik Øvermo Martin Aalberg
Tina Hustad Holen
Hanna Sofie Rødal
Markus Aas Aure
Didrik Storvik
Andrine Myrstad Helseth