TV aksjonen 2023 – Redd Barna: Hustadvika trenger rodeledere!

Bilde av TV-aksjonen redd barna 2023 - Klikk for stort bilde

Årets aksjon 22. oktober


I år går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred. Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå. Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom. Les mer om aksjonen og hva pengene går til på:  Dette går pengene  TV-aksjonen NRK 2023 

Hva er en rodeleder?


En rodeleders hovedoppgave er å skaffe bøssebærere for sin grend, tilrettelegge for bøssearbeidet. Det innebærer å hente bøsser og bøssemateriell hos kommunen, dele ut til sine bøssebærer, koordinere hvor de skal gå, og sørge for at de har informasjonen de trenger om årets aksjon. Vi trenger rodeledere i hele kommunen vår.

Kommunen har utarbeidet oversikt over alle rodene, og vil bistå rodelederne hele veien. Ta kontakt med kulturkonsulent Emelie Holden på telefon: 98027111