Trafikktryggingsprisen 2021 - forslag på kandidater ønskes

Klikk for stort bilde Møre og Romsdal Fylkeskommune deler hvert år ut trafikktryggingsprisen til organisasjoner, lag eller enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats innenfor trafikksikkerhet. 

Intensjonen med prisen er å gi inspirasjon til alle som driver med trafikksikkerhetsarbeid. 

Prisen deles ut på fylkestinget i oktober, og består av et kunstverk og 15 000 kr. Har du forslag på gode kandidater? Send forslaget med grunngivelse innen 15. august 2021 til:

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Vegavdelinga
Junsundvegen 9
6412 Molde