Tjenesteleverandører har mottatt persondata pga en feil hos Feide

På grunn av en feil hos Feide har tjenesteleverandører fått informasjon om fødselsnummeret til brukere som har logget seg inn med Feide i perioden 19. til 25. januar.  Sikt, som leverer Feide, understreker at fødselsnumrene ikke har vært åpent tilgjengelig på nett på noe tidspunkt. 

Sikt har full kontroll på hvilke personer, vertsorganisasjoner og leverandører som er berørt av feilen og har kontakt med disse. De bekrefter at 99,9% av alle fødselsnummer som var tilgjengelige nå er slettet/ikke blitt lagret.  De jobber nå med å kartlegge de resterende brukerne som er berørt av feilen. 

Datatilsynet er varslet om hendelsen.