Tilbud til skoler, barnehager og SFO i Møre og Romsdal

NJFF Møre og Romsdal har et tilbud om gratis aktivitetsdager ute i naturen til alle skoler, barnehager og SFO i hele fylket.

Det er totalt 30 aktivitetsdager som blir fordelt i hele fylket i 2020. Det lønner seg derfor å være tidlig ute for å sikre at din skole/bhg/SFO får besøk.

For at tilbudet skal nå flest mulig er det en begrensning på maks 3 besøk til hver enhet.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til NJFF Møre og Romsdal