Til våre leverandører - informasjon om ny fakturaadresse

Fra 01.januar 2020 slår Fræna og Eide kommune seg sammen. Navnet på den nye kommunen blir Hustadvika kommune, og har organisasjonsnummer 921 133 642.

Vi ber om at dere oppdaterer deres kunderegister med følgende opplysninger:

Fakturaadresse:

Hustadvika kommune Tingplassen 1

6440 Elnesvågen

Hustadvika kommune ønsker alle sine fakturaer i EHF-format. Dette må registreres på organisasjonsnummeret 921 133 642.

«Deres referanse» er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Hustadvika kommune bruker 5-sifret ansvarsnummer som referansenummer. Det må kun stå referansenummer (ikke navn) i dette feltet.

Fakturaer som gjelder 2019, skal ha fakturadato i 2019 og sendes til Fræna eller Eide kommune sine gamle organisasjonsnummer og fakturaadresser. Siste frist for å fakturere for 2019 er 15.januar 2020 med fakturadato 31.12.2019.

Fakturaer som gjelder delvis 2019 og 2020 skal sendes som to separate fakturaer.

Fakturer som gjelder varer og tjenester levert i 2020 skal ha fakturadato i 2020 og sendes til Hustadvika kommune.

Eventuelle spørsmål kan sendes til regnskap@eide.kommune.no