Strandrydding i Frenfjorden

6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole fikk en annerledes skoledag 2. november, med oppmøte på OMYA Hustadmarmor for å være med ut på øyene i Frenfjorden å rydde søppel.

Strandryddedagen er et samarbeid mellom Hustadvika kommune, OMYA Hustadmarmor, Mørenot, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Hustadvika Adventure. 6. trinn ved alle skolene i kommunen fikk anledning å melde interesse for å bli med på en slik dag, og denne gangen ble det Lyngstad og Vevang skole som fikk muligheten. Mørenot har et stort engasjement i arbeidet med å rydde havet for plast, og støttet strandryddedagen med å spandere buss til og fra skolen.

Ved ankomst ble alle elevene tatt imot av ansatte på OMYA Hustadmarmor, og de fikk utdelt redningsvester, hansker og sitteunderlag. Friluftsrådet stilte med båten "Rigmor" fra Skjærgårdstjenesten og Hustadvika Adventure stilte med sin båt fra ryddeprosjektet de jobber med. De fraktet elevene ut på øyene for å rydde søppel som har drevet i land. 

Før utreise hadde Kari Moen ved OMYA Hustadmarmor en HMS-gjennomgang med alle sammen. Patrick Gule i Friluftsrådet har spesielt ansvar for marin forsøpling, og fortalte om panteordningen som finnes gjennom "Stikk UT og plukk!". Pantelapper kan bestilles av alle på Stikkutogplukk.no - der en får 100 kr pr sekk med søppel som leveres inn. 6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole får benytte seg av ordningen i dag, og får et fint bidrag i klassekassa si for hver sekk med søppel som kommer i land. 

OMYA Hustadmarmor stilte med lunsj ute på øyene til alle sammen. Det blir også en oppfølgingsdag i etterkant med elevene, der en går igjennom funnene som ble gjort og hvilke refleksjoner de har gjort seg etter dagens "fangst" og opplevelser. 

Kommunen er igang med ny klima, energi og miljøplan

Dette er et viktig tiltak i arbeidet med kommunens klima, energi og miljøsatsing. Iver Kjørsvik fra Høyre var initiativtaker til denne dagen, og møtte opp sammen kommunalsjef Lage Lyche og kultursjef Ragnhild Elin Aas. Kommunen jobber nå med ny klima, energi og miljøplan. Politikerne i Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring er løpende orientert om det pågående arbeidet, og det har vært arbeidsmøter med ungdomsrådet og enhetslederne i kommunen der en har diskutert og foreslått ulike tiltak som skal prioriteres de neste åra. 

Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø. En strandryddedag som dette er et godt eksempel på samarbeid mellom ulike aktører som er både nyttig og lærerikt. Tusen takk til OMYA Hustadmarmor, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Mørenot.