Stengt gang- og sykkelveg Kjørsvik-Stavik i anleggsperioden

Under anleggsperioden langs Stavikvegen Fv664 vil gang og sykkelvei være stengt for ferdsel.

Elinett har hatt møte med busselskapet Boreal og koordinert av- og påstigning for skolebarn.

Påstigning/avstigning på buss vil bli ved din stikkvei. Gi tydelig tegn til bussen som skal stoppe.

Skolebarna sin sikkerhet vil bli ivaretatt.

Tiltak vil gjelde så lenge anleggsperioden varer, det vil si til og med september 2022.

For mer informasjon, kan SHA-koordinator Øyvind Angvik i Elinett kontaktes på tlf: 959 84 689.

Bildene under viser anleggsarbeidet langs Fylkesvei 664.