Statusoppdatering - ny kulturskole i Elnesvågen

Det jobbes med for tiden aktivt med et nytt kulturskolebygg i Elnesvågen. Om alt går som planlagt, skal bygget være klart til bruk senest 1. mars 2024. 

Kulturskolen får plass til gode undervisningsrom og kontorplasser for ansatte i kulturskolen, samt en dans-/formidlingssal, og eget rom for visuelle kunstfag. I alle rom er det ikke kun tenkt for dagens aktivitet, men også hva fremtiden kan inneholde av tilbud i kulturskolen. Det skal også være mulighet for frivillige lag og foreninger å leie rom når de ikke er i bruk til undervisning.  

I skrivende stund er det lyst ut en totalentreprise med bakgrunn i skisseprosjektet som ble utarbeidet av Agraff og Xpro. Totalentreprenøren vil sette i gang arbeidet med å prosjektere bygget så snart kontrakt er signert.

Den aktuelle tomten er nord for den gamle Smia, og øst for det regulerte torget på sørsiden av Fylkesveien. Helge Rønning fra XPRO AS er prosjektleder for prosjektet. XPRO har lang erfaring fra denne type arbeid, blant annet fra den nye kulturskolen i Molde.

Bildet er fra befaring på tomten sommeren 2021. Arkitektene Svend Johnny Breiby og Silje Høyem Amundsen i engasjert samtale med kulturskolerektor Randi Anita Dale.