Skolene i Hustadvika kommune har fått 300 000 kr i tilskudd til utstyr for programmering

Utdanningsdirektoratet har innvilget nesten hele beløpet kommunen søkte om, for å fortsette det gode arbeidet med programmering ved alle skolene i Hustadvika.

Programmering er en del av satsingen Den teknologiske skolesekken (2018-2022). Målet for satsingen er at elevene skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler. 

36 lærere har gjennomført ett 40-timers kurs i programmering, og foredragsholderne har vært våre egne lærere som har denne kompetansen i Hustadvika. Tilskuddet skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og skal bidra til å styrke lærernes mulighet til å ta i bruk sin kompetanse.

Her er en liten filmsnutt om hva programmering er og hva det kan brukes til: