Samling for reiselivet og lokalmatprodusentene i Hustadvika - spennende satsing fremover!

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Mellom 50 og 60 personer møttes på Bryggjen i Bud i går kveld. Her var det representanter fra større og mindre reiselivsbedrifter, lokalmat-produsenter, næringsforum, representanter fra fylkesmann, kommune og interesserte privatpersoner som fikk med seg spennende presentasjoner. 

Hva kan reiselivsnæringen i Hustadvika kommune vente seg for 2021-sesongen?

Reiselivseksperten Odd Roar Lange gav gode råd om hva det kan være lurt å satse på fremover. Lag tema- og konseptturer, sy sammen ferdig opplegg for charterturisten som mest sannsynlig ikke kommer seg til syden neste år heller var hans oppfordring. Husk å fortelle historien bak nettopp ditt sted, eller den maten du lager. Vær bevisst på hvordan du bygger din merkevare. Lange oppfordret til samarbeid mellom alle aktørene i Hustadvika. Kostnader kan reduseres, tjenester kan deles, prosesser kan effektiviseres og resultatet blir bra for både gjesten og miljøet. Sørg for merkjøp og gjenkjøp, og tilby tjenester av god kvalitet. Vær stolt av Hustadvika kommune!

Molde Næringsforum snakket om jobben de har gjort med å utdanne godt vertskap og hvordan de har jobbet med destinasjonsutvikling. Flere aktører innen reiseliv og lokalmat holdt inspirerende foredrag om hvordan de jobber, markedsfører seg og benytter seg av ulike nettverk. 

På slutten av møtet ble det valgt et interim-styre blant de som var tilstede som skal se på hvilken organisasjonsmodell som passer for Hustadvika sin satsing på reiseliv, lokalmat og vertskap. Hvordan kan aktørene stå sterkere sammen og hva bør de samarbeide om?

Det skjer mye spennende i kommunen vår og det skal arrangeres flere temasamlinger som denne fremover.