Resultat og oppfølging etter brukerundersøkelser i Hustadvika kommune

Våren 2020 gjennomførte Hustadvika kommune brukerundersøkelser innenfor mange av kommunens tjenesteområder.

Resultatene ble presentert for kommunestyret i november 2020. 

Saksframlegg og resultatene fra de gjennomførte undersøkelsene finner du ved å klikke på denne lenken:
Se sak 97/2020 Brukerundersøkelser i Hustadvika kommune 2020 - resultat

I perioden  november 2020-april 2021 har enhetene som gjennomførte undersøkelser jobbet med resultatene. Ansvarlige har utarbeidet handlingsplaner i samarbeid ansatte, hms-gruppe og brukere. Ut fra egne resultat har de plukket ut de viktigste områdene å jobbe med fremover.

I  kommunestyremøtet i mai fikk politikerne forelagt oppfølgingsrapporter der enhetene har de sagt noe om hvilke områder de ønsker å ha fokus på fremover, hvorfor disse områdene er plukket ut, hvilke mål som er satt, hvilke tiltak som er iverksatt/ skal iverksettes og en tidshorisont for arbeidet. 

Saksframlegg og oppfølgingsrapporter finner du ved å klikke på denne lenken:

Se sak 30/2021 Oppfølging av gjennomførte brukerundersøkelser i Hustadvika kommune

Nye brukerundersøkelser skal gjennomføres i 2023. Resultatene fra undersøkelsen i 2023 skal være mulig å sammenlikne med undersøkelsene gjennomført i 2020 for å se hvordan forbedringstiltak og utvikling av tjenestene har gått. 

Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Informasjonsrådgiver
E-post
Mobil 959 61 024