Råd om egenberedskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig.

 

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap. vi ber derfor alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. 

 

Sikker hverdag


Råd om egenberedskap