Prosjektleiarstilling - palliasjon i eldreomsorga

I eit 3-årig samhandlingsprosjekt mellom Romsdalskommunane (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes) og Molde sjukehus for å sikre gode pasientforløp for skrøpelege og eldre multisjuke pasientar, søkjer vi etter prosjektleiar i 100 % stilling. Den som blir tilsett vil ha Aukra kommune som arbeidsgjevar og primær kontorstad.

Les mer om stillingen her:

Prosjektleiarstilling - palliasjon i eldreomsorga

Søknadsfrist er 30.09.2021